Zásady používání souborů COOKIES

Naposledy aktualizováno 4. října 2022

Toto oznámení o ochraně osobních údajů pro obchod Soňa Dvořáková ("Obchod", také " my " nebo " naše "), popisuje, jak a proč můžeme shromažďovat, ukládat, používat a/nebo sdílet (" proces ") vaše údaje, když používáte naše služby (" služby "), například když:
- Navštívíte naši stránku https://www.romanozorba.cz nebo jakékoli jiné naše webové stránky, které odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů
- Spolupracujete s námi jinými souvisejícími způsoby, včetně prodeje, marketingu nebo různých akcí
Otázky? Přečtení tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vám pomůže porozumět vašim právům a možnostem ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami a postupy, nepoužívejte prosím naše služby. Pokud máte stále nějaké dotazy nebo obavy, kontaktujte nás na adrese info@romanozorba.cz

SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH BODŮ

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Když navštívíte, použijete nebo projdete webové stránky, můžeme zpracovávat osobní údaje v závislosti na tom, jaké nám poskytujete.

Zpracováváme nějaké citlivé osobní údaje?
Nezpracováváme citlivé osobní údaje.

Dostáváme nějaké informace od třetích stran?
Můžeme přijímat informace z veřejných databází, marketingových partnerů, platforem sociálních médií a dalších externích zdrojů.

Jak zpracováváme vaše údaje?
Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytování, zlepšování a správy našich služeb, komunikace s vámi, za účelem zabezpečení a prevence podvodů v souladu se zákonem. S vaším souhlasem můžeme také zpracovávat vaše údaje pro jiné účely. Vaše údaje zpracováváme pouze tehdy, máme-li k tomu platný právní důvod např. uzavřením závazné objednávky, uzavřené prostřednictvím webových stránek.

Sdílíte osobní údaje s třetí stranou?
Údaje s třetí stranou nesdílíme ani nikomu neposkytujeme.

Jak udržujeme vaše informace v bezpečí?
Máme organizační a technické procesy a postupy zavedené k ochraně vašich osobních údajů. U žádného elektronického přenosu přes internet nebo technologie ukládání informací však nelze zaručit 100% bezpečnost, takže nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři, kybernetičtí zločinci nebo jiné neoprávněné třetí strany nebudou schopny překonat naše zabezpečení a nesprávně shromažďovat, přistupovat, krást nebo upravovat vaše informace.

Jaká jsou vaše práva?
V závislosti na tom, kde se geograficky nacházíte, mohou platné zákony na ochranu soukromí znamenat, že máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů.

Jak mohu uplatnit svá práva?
Nejjednodušší způsob, jak uplatnit svá práva, je zaslat žádost v elektronické podobě na adresu info@romanozorba.cz. Každou žádost zvážíme a budeme jednat v souladu s platnými zákony na ochranu údajů. 

1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které nám sdělíte.

Stručně řečeno: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete:
- projevíte zájem o získání informací o nás nebo našich produktech a službách,
- účastníte se aktivit na stránkách nebo jinak, když nás kontaktujete.

Vámi poskytnuté osobní údaje. Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a službami, na vašich volbách a na produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující:
- jména
- telefonní čísla
- emailová adresa
- poštovní adresy
- pracovní názvy fyzických osoba a společností
- kontaktní nebo autentizační údaje
- fakturační adresy

Citlivé informace. Nezpracováváme citlivé informace.

Informace shromažďovány automaticky

Ve zkratce: Některé informace – jako je vaše adresa internetového protokolu (IP) a/nebo vlastnosti prohlížeče a zařízení – se shromažďují automaticky, když navštívíte naše stránky.
Automaticky shromažďujeme určité informace, když navštívíte, používáte nebo prohlížíte stránky. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (jako je vaše jméno nebo kontaktní údaje), ale mohou zahrnovat informace o zařízení a použití, jako je vaše IP adresa, vlastnosti prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové preference, odkazující adresy URL, název zařízení, země, umístění, informace o tom jak a kdy používáte naše stránky a další technické informace. Tyto informace jsou primárně potřebné k udržení bezpečnosti a provozu našich stránek a pro účely naší interní analýzy a výkaznictví.
Stejně jako mnoho společností také shromažďujeme informace prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií.
Informace, které shromažďujeme, zahrnují:
- Log a údaje o používání. Záznamy a údaje o používání jsou informace týkající se služeb, diagnostiky, využití a výkonu, které naše servery automaticky shromažďují, když přistupujete na náš web nebo jej používáte, a které zaznamenáváme do souborů protokolu. V závislosti na tom, jak s námi komunikujete, mohou tato data protokolu zahrnovat vaši IP adresu, informace o zařízení, typ prohlížeče a nastavení a informace o vaší aktivitě na webu (jako je datum/časové období spojená s vaším používáním stránky a zobrazené soubory , vyhledávání a další akce, které provádíte, například jaké funkce používáte), informace o událostech zařízení (jako je aktivita systému, chybová hlášení (někdy tzv."havárii") a nastavení hardwaru).
- Data zařízení. Shromažďujeme údaje o zařízení, jako jsou informace o vašem počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení, které používáte k přístupu ke stránce. V závislosti na použitém zařízení mohou tato data zařízení zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa (nebo proxy server), identifikační čísla zařízení a aplikací, umístění, typ prohlížeče, model hardwaru, poskytovatel internetových služeb a/nebo mobilní operátor, operační systém a informace o konfiguraci systému.
- Údaje o poloze. Shromažďujeme údaje o poloze, jako jsou informace o poloze vašeho zařízení, které mohou být přesné nebo nepřesné. Množství informací, které shromažďujeme, závisí na typu a nastavení zařízení, které používáte pro přístup na web. Můžeme například používat GPS a další technologie ke shromažďování geolokačních údajů, které nám sdělují vaši aktuální polohu (na základě vaší IP adresy). Můžete se odhlásit, že nám umožníte shromažďovat tyto informace, a to buď odmítnutím přístupu k informacím, nebo deaktivací nastavení polohy na vašem zařízení. Pokud se však rozhodnete odhlásit, možná nebudete moci používat některé služby.

Informace shromážděné z jiných zdrojů

Stručně řečeno:
Můžeme shromažďovat omezené údaje z veřejných databází, od marketingových partnerů a z dalších externích zdrojů.

Abychom zlepšili naši schopnost poskytovat vám relevantní marketing, nabídky a služby a aktualizovali naše záznamy, můžeme o vás získávat informace z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, partneři společného marketingu, přidružené programy, poskytovatelé dat, a od jiných třetích stran. Tyto informace zahrnují poštovní adresy, pracovní pozice, e-mailové adresy, telefonní čísla, údaje o záměrech (nebo uživatelské chování), adresy internetového protokolu (IP), profily sociálních médií, adresy URL sociálních médií a vlastní profily pro účely cílené reklamy a propagace akcí. 

2. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Stručně řečeno: Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytování, zlepšování a správy služeb na našich webových stránkách, komunikace s vámi, za účelem zabezpečení a prevence podvodů a v souladu se zákonem. S vaším souhlasem můžeme také zpracovávat vaše údaje pro jiné účely.

Vaše osobní údaje zpracováváme z různých důvodů v závislosti na tom, jak komunikujete s námi, včetně:
- Poskytovat a usnadňovat poskytování služeb uživateli. Můžeme zpracovávat vaše údaje, abychom vám poskytli požadovanou službu.
- Reagovat na dotazy uživatelů/nabízet uživatelům podporu. Můžeme zpracovávat vaše údaje, abychom odpověděli na vaše dotazy a vyřešili jakékoli potenciální problémy, které byste mohli mít s požadovanou službou.
- Abychom vám zasílali administrativní informace. Můžeme zpracovávat vaše údaje, abychom vám zasílali podrobnosti o našich produktech a službách, změnách našich podmínek a zásad a další podobné informace.
- Splnit a spravovat objednávky. Vaše údaje můžeme zpracovávat a spravovat objednávky, platby, vrácení a výměny provedené prostřednictvím formulářů, umístěných na našem webu.
- Chcete-li umožnit komunikaci mezi uživateli. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se rozhodnete využít některou z našich nabídek, které umožňují komunikaci s námi.
- Chcete-li požádat o zpětnou vazbu. V případě potřeby můžeme zpracovávat vaše údaje, abychom si vyžádali zpětnou vazbu a abychom vás kontaktovali ohledně vašeho používání našich Služeb.
- K zasílání marketingových a propagačních sdělení. Osobní údaje, které nám zašlete, můžeme zpracovávat pro naše marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Z našich marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit na adrese info@romanozorba.cz v předmětu zprávy musí být uvedeno ,,STOP MARKETINGU,,
- Abychom vám mohli poskytovat cílenou reklamu. Můžeme Vaše informace zpracovávat k vývoji a zobrazení personalizovaného obsahu a reklamy přizpůsobené vašim zájmům, umístění a dalším.
- K ochraně našich služeb. Vaše údaje můžeme zpracovávat jako součást našeho úsilí o zachování bezpečnosti našich služeb, včetně sledování a prevence podvodů.
- K identifikaci trendů používání. Můžeme zpracovávat informace o tom, jak používáte náš web, abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou stránky používány a abychom je mohli vylepšit.
- K určení účinnosti našich marketingových a propagačních kampaní. Můžeme zpracovávat vaše informace, abychom lépe porozuměli tomu, jak poskytovat marketingové a propagační kampaně, které jsou pro vás nejrelevantnější.
- Zachránit nebo ochránit životně důležité zájmy jednotlivce. Můžeme zpracovávat vaše údaje, když je to nutné k záchraně nebo ochraně životně důležitých zájmů jednotlivce, jako je prevence škod. 

Romano ZORBA

frontman kapely

umělec, hudebník, skladatel